Ahtme Kunstide Kool

TEADE

12.juunil 2015.a kell 12.30 ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK
PÄEVAKORD:
1. Kooli eesmärkide täitmise aruande kinnitamine.
2. 2014-15 õ.a. üldtööplaani ja tegevuskava täitmise kinnitamine.
3. 2014-15 õ a. aasta õpetaja kandidatuuri kinnitamine.
4. Õppenõukogu esindajate kandidatuuride kinnitamine hoolekogu koosseisu.
5. Jooksvad küsimused.

Exit mobile version