6. ja 7 novembril tähistati Ahtme Kunstide Koolis 23.-dat kooli asutamise aastapäeva.  6. novembril toimus traditsiooniline uute õppurite pühitsemine Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna algastme õpilasteks.

6. ja 7 novembril tähistati Ahtme Kunstide Koolis 23.-dat kooli asutamise aastapäeva. 
6. novembril toimus traditsiooniline uute õppurite pühitsemine Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna algastme õpilasteks.
7. novembril toimus, aga esmakursuslaste pühitsemine Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilasteks. 
Kõik meie kooli esimese klassi õpilased said mälestuseks meened ja magused kingitused!
Kooli sünnipäeval, 7. novembril oli kõigil õppuritel võimalus õnnitleda ja avaldada armastust koolile, jättes oma õnne- ja soovisõnumeid plakat- postkaardile!
Ahtme Kunstide Kooli fuajees kõlas igas vahetunnis muusika, mida esitasid improviseeritud kontserdil õpetajad ja õpilased.
Pidulikud üritused tekitasid kõigis rõõmsat meeleolu ja positiivseid emotsioone. 
Musitseerimine, koosmäng ning viibimine kaunis kunsti atmosfääris tekitas kõikides osalejates tugeva ühtsustunde, mida tajusid kõik koosviibijad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA