Õppimine Ahtme Kunstide Koolis on tasuline.
Õppetasu määrade ja maksmise korraga saab tutvuda siin.

Kui õpilase elukoht ei ole registreeritud Kohtla-Järve linnas, esitab lapsevanem lisaks avaldusele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil alaliselt elava lapse õpilaskoha maksumuse vastavalt Kohtla-Järve linna poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.