Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis:

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja
Maria Merkulova

Õpetajate esindajad
Olga Portnova
Olga Ratsõborskaja

Vilistlaste esindaja
Angelika Igoševa

Lapsevanemate esindajad
Jekaterina Savitskaja

Valentina Matrosova

Õpilaste esindajad
Alan German

Jekaterina Rogožina

pdf Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
pdf Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis
pdf Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu põhimaarus

2023 a. – 2024 õp.a.
pdf HK_protokoll nr 1  12_09_2023
pdf HK_protokoll nr 2_10.11.2023
pdf lisa_ I_otsuse 2_01.01.2024_õppetasu_muutmine

2022 a. – 2023 õp.a.
pdfkorraldus nr 70 AKK, uus koosseis
pdf otsus_25_Linnavolikogu esindaja määramine
pdf HK_protokoll nr 1 14_09_2022
pdf HK_protokoll nr 2_04.11.2022
pdf HK_protokoll nr 3 21_03_2023
pdf HK_otsuse 1_lisa 1,21.03.2023
pdf Hoolekogu protokoll_nr 4_16.06.2023

 

2021 a. – 2022 õp.a.
pdf HK_otsus nr 1 23.09.2021
pdf HK_otsus nr 2 23.09.2021
pdf
HK_otsus nr 1_ 12.11.2021
pdf HK_protokoll nr 2_12.11.2021
pdf HK  protokoll_nr 3_17.06.2022
pdf Hoolekogu tööplaan 2021-22_LISA_I otsus 2

2020 a. – 2021 õp.a.
pdf HK_otsus nr 1 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 2 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 3 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 1_ 11.11.2020
pdf HK_protokoll nr 2_11.11.2020
pdf HK_otsus nr 1 25.06.2021
pdf HK_otsus nr 2 25.06.2021
pdf HK_otsus nr 3 25.06.2021
pdf HK protokoll_nr 3_25.06.2021

2019 a. -2020 õp.a.
pdf Korraldus
pdf HK_otsus nr 1 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 2 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 3 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 4 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 1 29 11 2019
pdf HK_otsus nr 1 16.06.2020

pdf HK_otsus nr 2 16.06.2020
pdf HK_otsus nr 3 16.06.2020_õppekava muutmine
pdf HK_otsus nr 4 16.06.2020_õppekava kinnitamine
pdf HK_otsus nr 5 16.06.2020

2018 a. -2019 õp.a.
pdf HK_protokoll nr 1 11_09_2018
pdf HK_otsus nr 1 05.02.2019
pdf Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatused
pdf Hoolekogu tööplaan 2018-19_LISA_I

2017 a. -2018 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2

2016 a. -2017 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3

2015 a. -2016 õp.a.
pdf Lastevanemate üldkoosoleku protokool
pdf Hoolekogu koosseisu kinnitamine
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2

2014 a. -2015 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2013 a. -2014 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2012 a. -2013 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2011 a. -2012 õp.a.
pdf Hoolekogu tööplaan 2011-12

pdf Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
pdf Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis
pdf Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu põhimaarus

2022 a. – 2023 õp.a.
pdf HK_protokoll nr 1 14_09_2022
pdf HK_protokoll nr 2_04.11.2022
pdf HK_protokoll nr 3 21_03_2023
pdf HK_otsuse 1_lisa 1,21.03.2023

pdf korraldus nr 70 AKK, uus koosseis
pdf otsus_25_Linnavolikogu esindaja määramine

2021 a. – 2022 õp.a.
pdf HK_otsus nr 1 23.09.2021
pdf HK_otsus nr 2 23.09.2021
pdf
HK_otsus nr 1_ 12.11.2021
pdf HK_protokoll nr 2_12.11.2021
pdf HK  protokoll_nr 3_17.06.2022
pdf Hoolekogu tööplaan 2021-22_LISA_I otsus 2

2020 a. – 2021 õp.a.
pdf HK_otsus nr 1 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 2 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 3 07.10.2020
pdf HK_otsus nr 1_ 11.11.2020
pdf HK_protokoll nr 2_11.11.2020
pdf HK_otsus nr 1 25.06.2021
pdf HK_otsus nr 2 25.06.2021
pdf HK_otsus nr 3 25.06.2021
pdf HK protokoll_nr 3_25.06.2021

2019 a. -2020 õp.a.
pdf Korraldus
pdf HK_otsus nr 1 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 2 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 3 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 4 08.10.2019
pdf HK_otsus nr 1 29 11 2019
pdf HK_otsus nr 1 16.06.2020

pdf HK_otsus nr 2 16.06.2020
pdf HK_otsus nr 3 16.06.2020_õppekava muutmine
pdf HK_otsus nr 4 16.06.2020_õppekava kinnitamine
pdf HK_otsus nr 5 16.06.2020

2018 a. -2019 õp.a.
pdf HK_protokoll nr 1 11_09_2018
pdf HK_otsus nr 1 05.02.2019
pdf Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatused
pdf Hoolekogu tööplaan 2018-19_LISA_I

2017 a. -2018 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2

2016 a. -2017 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3

2015 a. -2016 õp.a.
pdf Lastevanemate üldkoosoleku protokool
pdf Hoolekogu koosseisu kinnitamine
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2

2014 a. -2015 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2013 a. -2014 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2012 a. -2013 õp.a.
pdf Hoolekogu koosolek Nr 1
pdf Hoolekogu koosolek Nr 2
pdf Hoolekogu koosolek Nr 3
pdf Hoolekogu koosolek Nr 4

2011 a. -2012 õp.a.
pdf Hoolekogu tööplaan 2011-12