AHTME KUNSTIDE KOOLI ÕPPEMAKSU, RINGIMAKSU JA PILLIRENDI TASU MAKSMISE KORD

1. Õppemaksu ja pillirendi tasu tasumine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

2. Õppuri seadusliku esindaja e-mailile saadetakse arve kaks korda õppeaastas: nelja kuu eest I poolaastal ja viie kuu eest II poolaastal.
3. Pillirendi maksu arve saadetakse õppuri seadusliku esindaja e-mailile arve kaks-kolm korda õppeaastas: nelja kuu eest I poolaastal, viie kuu eest II poolaastal. Kui pilli kasutatakse suvekuudel, siis esitatakse ka arve suvekuude eest.
4. Arvel oleva summa tuleb tasuda kas korraga samas kuus täissummat või igakuiselt enne 20-ndat kuupäeva võrdsete osadena.
5. Õppuri koolist lahkumisel või akadeemilise puhkuse vormistamisel enne õppeaasta lõppu tagastatakse ettemakstud õppemaksu õppuri seadusliku esindaja avalduse ja direktori käskkirja alusel. Õppemaksu enammakstud summa tagastatakse maksja kontole õppuri seadusliku esindaja avalduse ja direktori käskkirja alusel.
6. Õppemaks, ringimaks ja pillirendi tasu arvestatakse kuni õppuri lahkumisavalduse esitamiseni või õppekava lõpetamiseni.
7. Õppemaksu ja pillirendi tasu ei tagastata õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel.
8. Kui õppuri võetakse kooli põhi-, huvi- või vabaõppesse pärast kuu 15. kuupäeva, määratakse talle selle kuu 50% kehtestatud õppemaksu summa.
9. Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tasutud koolituskulud tuludest maha arvata.
10. Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus
Arve  EE891010552010034009
SEB pank
Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et kui Teie otsustate lõpetada õpingud meie koolis, esitage viivitamata kirjalik lahkumisavaldus kooli, kuna õppetasu arvestamine peatub ainult peale Teie avalduse laekumist ja tagantjärele me õppetasust vabastada ei saa. Õppetasu mitte tasumisel tähtajaks, edastatakse võlanõuded Inkassosse.

Lahkumisavalduse blankett SIIN

Alus:
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldused:

30. juuli 2019. a korraldus nr 412, 18. oktoobri 2022. a
korraldus nr 623, 19. detsembri 2023  korraldus nr 613
  «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamineKohtla-Järve
linna kunstide
koolides»