AHTME KUNSTIDE KOOLI ÕPPETASU, RINGITASU JA PILLIRENDITASU MAKSMISE KORD

1. Õppetasu ja pillirenditasu tasumine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

2. Õppetasumaksja e-mailile saadetakse arve kaks korda õppeaastas: nelja kuu eest I poolaastal ja viie kuu eest II poolaastal.

3. Pillirendimaksja e-mailile saadetakse arve kolm korda õppeaastas: jaanuar-mai, juuni-august ja september-detsember ajavahemiku eest.

4. Arvel oleva summa tuleb tasuda kas korraga samas kuus täissummat või igakuiselt enne 20-ndat kuupäeva võrdsete osadena.

5. Enammakstud summa tagastatakse maksja kontole direktori käskkirja alusel.

6. Õppetasu ja pillirenditasu arvestatakse kuni lahkumisavalduse esitamiseni või õppekava lõpetamiseni.

7. Õppetasu ja pillirenditasu ei tagastata õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel.

8. Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tasutud koolituskulud tuludest maha arvata.

9. Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve  EE891010552010034009

SEB pank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et kui Teie otsustate lõpetada õpingud meie koolis, esitage viivitamata kirjalik lahkumisavaldus kooli, kuna õppetasu arvestamine peatub ainult peale Teie avalduse laekumist ja tagantjärele me õppetasust vabastada ei saa. Õppetasu mitte tasumisel tähtajaks, edastatakse võlanõuded Inkassosse.

Lahkumisavalduse blankett SIIN

Alus:

1.Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus

 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides»     

 pdfKorraldus_nr_623_lisa2

2.Tulumaksuseadus, pt.4, §26

Õppetasu määrad
 • Põhiõpe ja huviõpe Aastas €   Kuus €
  Akadeemiline vokaal 135 15
  Klaver 135 15
  Orel 135 15
  Kitarr            Soolokitarr              Viiul      135          117      117        15            13       13
  Tšello 117 13
  Akordion 117 13
  Klarnet 117 13
  Saksofon 117 13
  Flööt 117 13
  Trompet 117 13
  Basskitarr 117 13
  Klahvpillid 117 13
  Löökpillid 117 13
  Estraadilaul  117   13
  1

  Kunstiosakond

  Vabaõpe

      1

       90

        1

       10

  Muusika 180 20
  Kunst 180 20
  Täiskasvanute muusikaline vabaõpe 360 40
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmad Õppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst) 22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (kunst) 22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (muusika) 15
Täiskasvanute kunstiring 25