Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetasu, ringitasu  ja pillirenditasu määrad Ahtme Kunstide Kooli õppuritele kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldusega.
Õppetasu, ringitasu  ja pillirenditasu määradega ja tasumise korraga saate tutvuda SIIN.
Avalduse alusel on võimalik saada õppetasu soodustust ja toetust. Taotlemise tingimustega saate tutvuda SIIN.
Muusikaosakonna õppuritel on võimalus rentida muusikainstrumente. Pillirenditasu määradega ja tasumise korraga saate tutvuda SIIN.
Pöörame Teie tähelepanu sellele, et õppetasu tuleb tasuda tähtajaks.
Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse õppetasumaksja kontole avalduse alusel.
Õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel (rohkem kui üks kuu) ettemakstud õppetasu ei tagastata.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et kui Teie otsustate lõpetada õpingud meie koolis, esitage viivitamata kirjalik lahkumisavaldus kooli, kuna õppetasu arvestamine peatub ainult peale Teie avalduse laekumist ja tagantjärele me õppetasust vabastada ei saa. Õppetasu mitte tasumisel tähtajaks, edastatakse võlanõuded Inkassosse.

Lahkumisavalduse blankett SIIN