doc Avalduse blanketid
doc Andmekaitse
pdf AKK_Tegevuskava 2023-2024
pdf Ahtme Kunstide Kooli 2022/2023 õppeaasta rahuloluküsitluse tulemused.

Reeglid ja korrad:
Kohtla-Järve linna haridustöötajate tunnustamise kord
Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord
pdf AKK õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, nimekirjast kustutamise ja kooli lõpetamise kord
pdf AKK töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord
pdf Õppenõukogu ülesanded ja töökord

pdf Distantsõppe korraldus
pdf Online-tunni reeglid
pdf Solfedžo eksami kord
pdf Sisseastumistingimused ja kord
pdf Paljundamise ja printimise kord
pdf AKK TÖÖKORRALDUSE REEGLID
pdf AKK muusikaosakonna õpilaste hindamise kord
pdf AKK kodukord
pdf AKK tundide üleviimise ja järelandmise kord
pdf AKK asjaajamiskord
pdf Kunstiosakonna õpilaste hindamise kord
pdf Lastevanemate koosoleku läbiviimise kord Ahtme Kunstide Koolis
pdf AKK kooliväliste ürituste korraldamise kord
pdf AKK õppetasu ja pillirenditasu määramise kord
pdf Õppetöö korraldamine
pdf AKK töötajate tunnustamise kord

Korraldused:
pdf Töökorraldus  suusavaheajal
pdf Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides

pdf korraldus_nr_613_uus õppetasu_01.01.2024
pdf korraldus_nr_613_lisa_2

pdf korraldus_nr_623_õppetasu
pdf korraldus_nr_412 kunstide koolid_uus õppetasu_01.09.2019

pdf korraldus_nr_476_lisa_tasuliste teenuste kinnitamine
pdf korraldus_nr_550_AKK kooseis

Juhendid:
pdf Töötajate töötasustamise juhend
pdf AKK töötajate, õpilaste ja külastajate ohutusjuhend koroonaviiruse leviku tingimustes

Määrus:
pdf AKK põhimäärus_maarus_nr_7.
pdf Maarus_nr_4_akk põhimäärus

Seadused:
pdf Avaliku teabe seadus
pdf Huvikooli seadus

Muud:
pdf Pillirendi määrad
pdf AKK õppekava üldosa
pdf AKK 2019-24 arengukava
pdf Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused

Õppetasu soodustuse määramise kord