Klaveriosakond

Klaverimängu õppimist on soovitav alustada 5-10 aastastelt.
Klaveri eriala õpilastel võimalus lisaainena õppida orelit.
Kuus klaveriosakonna vilistlast jätkasid õpinguid Eesti Muusika-ja
Teatri Akadeemias.
Ahtme Kunstide Kool on Rahvusvahelise Laste orelifestivali-
konkursi korraldajaks, 3.korda. Konkursil osalesid õpilased
Venemaalt, Eestist ja Madalmaadest.

Keelpilliosakond

Osakonnas on võimalik õppida kitarri, viiuli ja tšello erialal.
Kitarri- ja tšellomängu õppimist on soovitav alustada 6-10

aastastelt.
Viiuli õppimist on soovitav alustada 5-8 aastastelt.
Keelpilliosakonna kollektiivid:-pildid

Viiuldajate ansambel (vanem koosseis)- juhendaja Aleksandra Serebrjakova
Viiuldajate ansambel (noorem koosseis)-juhendaja Aleksandra Serebrjakova
Rahvapilliansambel- juhendaja Anna Tarasovskaja ja Larissa
Kaznatšejeva

Akordioniosakond

Akordionimängu  õppimist on soovitav alustada 6-12 aastastelt.
Koolis tegutseb akordioniside ansambel, mida juhendab Larisa Kaznatšejeva.
Ansambel osaleb aktiivselt kooli, linna ja maakonna kontsertidel.
Solistid osalevad konkurssidel ja pillilaagrites ning üle-Eestilises akordionistide orkestris.

Teooriaosakond

Teooriaosakonna ained: solfedžo, koor, muusikateooria
Solfedzo toimub rühmaõppena 2 tundi nädalas kogu õppeaja

kestel. Koor toimub rühmaõppena 2 tundi nädalas kogu õppeaja kestel.
Muusikalugu toimub rühmaõppena 1 tund nädalas alates IV
klassist. Muusika teooria toimub rühmaõppena 1 tund nädalas VII
klassis.
Teooriaosakonna kollektiivid

Mudilaskoor – dirigent Olga Portnova. Koor omab I kategooriat.
Alates 2002.a esindab koor kooli ja Kohtla-Järvet Laulupidudel
Tallinnas rahvusvahelisel Laulu- ja Tantsupeol „Slaavi pärg“
Tallinnas ja Peipsiäärsete maakondade laulupeol Toilas. Koor on
kahel korral tulnud võitjaks Ida-Viru mudilaskooride konkursil.
Lastekoor – dirigent Olga Portnova. Koor omab I kategooriat.
Poistekoor- dirigent Olga Portnova. Koor omab I kategooriat.
Kõik meie kooli kolm koori, umbes 100 lauljaga, osalevad   laulu-

ja tantsupidudel Tallinna Lauluväljakul.
Tüdrukute vokaalansambel „Päikesekiired“-juhendaja Rena

Bõkova
Nende repertuaaris on nii klassikalist muusikat kui ka
kaasaegsete heliloojate teoseid eesti, vene ja ladina keeles.

Puhkpilliosakond

Osakonnas on võimalik õppida flöödi, klarneti, saksofoni ja trompeti erialal.
Flöödimängu õppimist on soovitav alustada 8-12 aastastelt, Saksofoni- klarnetti- ja trompetimängu õppimist on soovitav alustada 6-12 aastastelt, kuid on võimalik alustada ka vanematel soovijatel.
Kui laps on 6-8 aastane, siis parimaks ettevalmistavaks pilliks on sobivaim plokkflööt.

Estraadiosakond

Estraadiosakonda võetakse 10-14 aastaseid poisse ja tüdrukuid. Osakonnas on võimalik õppida soolo-, basskitarri, löökpille, süntesaatorit ja estraadivokaali. Noored musitseerivad mitmetes ansamblites, mängides kaasaaegset popmuusikat. Ansamblid ja solistid osalevad sageli erinevatel konkurssidel, festivalidel ja kontsertidel.
Õpe estraadiosakonnas toimub 4 aastat.