Kunstiosakonnas (Tervise 18) õpetatakse lastele joonistamist, maalimist, skulptuuri, graafikat ja kujutavat kunsti. Õpilased osalevad aktiivselt kunstikonkurssidel ja saavutavad aukohti  nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Kunstiosakonna näituse saalis uuendatakse iga kuu väljapanekuid, oma töid eksponeerivad kooli õpilaste kõrval ka professionaalsed kunstnikud.

Alates 1999. aastast viiakse kunstiosakonna õpetajate abil läbi Rahvusvahelist laste kunstitööde konkurssi “Kunst – mäng või looming?”, millest võtavad osa noored kunstnikud Eestist, Lätist, Venemaalt, Valgevenest, Hiinast, Saksamaalt ja mujalt. 2019. aastal toimus konkurss 13.-ndat korda. Konkursi alateemaks oli „13”.

Mitmed kunstiosakonna lõpetajad astuvad kõrgkooli, et jätkata oma erialaseid õpinguid disaineri, arhitekti või kunstiõpetaja erialal.