Uute õpilaste vastuvõtt Ahtme Kunstide Kooli
2024/2025 õppeaastaks

Alates 01.05.2024 võtame vastu sisseastumisavaldusi!

 MUUSIKAOSAKONDA võetakse lapsi järgmistele erialadele:

 • klaver (5-10 a.)
 • orel (7-12 a.)
 • viiul (5-8a.)
 • tšello, kitarr (6- 10 a.)
 • akordion (6- 12 a.)
 • saksofon, klarnet, trompet (6- 12 a.)
 • flööt (8-12 a.), plokkflööt (6 – 8 a.)
 • akadeemiline vokaal (6 – 8 a.)

 

ESTRAADIOSAKONDA võetakse 10-14 aastaseid õpilasi järgmistele erialadele:

 • Süntesaator
 • Löökpillid
 • Soolokitarr
 • Basskitarr
 • Estraadilaul

Noored musitseerivad mitmetes ansamblites, mängides kaasaaegset popmuusikat. Ansamblid ja solistid osalevad sageli erinevatel konkurssidel, festivalidel ja kontsertidel.
Õpe estraadiosakonnas toimub 4 aastat.

31.05.2024. – AVATUD USTE PÄEV  17.00 – 19.00
KONSULTATSIOONID: 03.06.2024   16.00 – 18.00
SISSEASTUMISKATSED: 04. ja 05.06.2024   14.00 -18.00

Õppetöö toimub eesti ja vene keeles

Muusika või estraadiosakonda sisseastujal palume sooritada sisseastumiskatsed (vabalt valitud laulu esitamine, helide järelelaulmine, lühikeste 2-4-taktiliste meloodiakatkendi järelelaulmine, 2-4 taktiliste rütmiharjutuste järgikoputamine).
Aadress: Jaaniku 11, Tel: 53 642 343

Avaldus, nõusolek isikuandmete töötlemiseks, foto 3×4 ja lapse passi koopia võetakse vastu digitaalselt
e-meilile info@ahtmekk.ee või tööpäevadel 9.00- 17.00 aadresil: Jaaniku 11, tel.53 642 343

docMuusikaosakonna avaldus                                       
docNõusolek isikuandmete töötlemiseks                     
pdf  SISSEASTUMISTINGIMUSED JA KORD          


Laulude näited: 

„Juba linnukesed“  
https://www.youtube.com/watch?v=3mgB3lh8e58

„Põdramaja“ 
https://www.youtube.com/watch?v=tFuArERnxXc

 

10 põhjust õppida Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonnas

1. Võimalus õppida mängima erinevaid pille

Meie koolis õpetatakse mängima erinevaid muusikariistu. Muusikaõpe parandab ja arendab lapse koordinasiooni, peenmotoorikat ja ruumilist mõtlemist.

2. Suur valik muusikainstrumente

Kool on loonud õpilastele soodsa õpikeskkonna. Viimaste aastate jooksul oleme soetanud palju uusi muusikainstrumente: uued klaverid, viiulid, kitarrid, akordionid, orelid, puhk- ja löökpillid, süntesaatorid ja elektrikitarrid. Klassiruumides on palju uut sisustust. Oma õppetegevuses kasutame kaasaegseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.

3. Individuaalne lähenemine õpilasele

Meil on paindlikud õpitingimused, arvestades õpilase võimeid ja omadusi. On võimalik valida põhiõppe, vabaõppe, huviõppe või lisaõppe õppekava. Õpetame ka täiskasvanuid.

4. Huvitavad ja mitmekesised õppevälised tegevused

Ahtme Kunstide Koolis õppimise ajal esineb laps kontsertidel, osaleb konkurssidel, laulab kooris (osaleb Laulupeol!), mängib ansamblis. Lapse elu muutub mitmekesisemaks ja huvitavaks.

5. Kvaliteetne distantsõpe

Pandeemiate ajal või õpilase erivajaduse puhul saame korraldada distantsõpet – viime läbi veebitunde kõigis õppeainetes, kasutame Stuudiumi elektroonilist päevikut. Meie klassiruumid on varustatud Interneti-ühendusega arvutitega, mis võimaldab kasutada kombineeritud õppevormi, kus õpilane saab liituda koolis peetava tunni ülekandega.

6. Õpilaste kõrged saavutused

Meie kooli õpilased rõõmustavad oma õpetajaid ja perekonda vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel saavutatud arvukate auhindadega.

Isegi pandeemia ajal osalesid meie õpilased videokonkurssidel ja said auhindu.

Meie kooli lõpetanud saavad jätkata muusikalist haridust Tallinna ja Tartu muusikakoolides, Tallinna ülikoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

7. Taskukohane õppemaks

Meie kooli õppemaks on taskukohasem, kui teistes huvikoolides ja spordiringides ning lisaks on meil ka soodustuste ja toetuste süsteem. Toetame pere kahe ja enama lapse õppetasu vähendamist ja stimuleerime heade tulemuste korral õppetasu kompensatsiooniga.

8. AKK tunnid aitavad lapsel üldhariduskoolis õppeaineid paremini omandada

Laps õpib oma aega juhtima, ennast distsiplineerima. Muusikalise kuulmise arendamine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele ning struktuurilise ja ruumilise mõtlemise, reaalsete objektide mõistmise arengule.

9. Kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad

Meie kooli kvalifitseeritud ja kogenud õpetajad leiavad teie lapsele individuaalse lähenemise. Nad mitte ainult ei õpeta oma ainet, vaid arendavad ka tema silmaringi. Õpetajad on oma töös loovad, valmistades õpilasi aktiivselt ette osalemiseks erineva tasemega üritustel ja konkurssidel.

10. Muusikat õppivad lapsed õpivad üldiselt edukamalt, kui nende eakaaslased

Muuskakooli õpilasel on paremini arenenud mälu ja tähelepanu – keeled on nende jaoks lihtsamalt omandatavad. Noored muusikud töötavad rühmas paremini, suhtlevad paremini igas vanuses inimestega. Muusikatunnid arendavad tahtejõudu, kannatlikkust ja töökust. Muusikaga tegelevad lapsed satuvad vähem tõenäoliselt kahtlastesse olukordadesse ja kampadesse. Muusika õppimine arendab tublisti ka juhtimisoskusi.