MUUSIKAOSAKONDA võetakse lapsi järgmistele erialadele:

  • klaver (5-10 a.)
  • orel (7-12 a.)
  • viiul (5-8a.)
  • tšello, kitarr (6- 10 a.)
  • akordion (6- 12 a.)
  • saksofon, klarnet, trompet (6- 12 a.)
  • flööt (8-12 a.); plokkflööt (6 – 8 a.)
  • akadeemiline vokaal (6 – 8 a.)

    Õppetöö toimub eesti ja vene keeles

Sisseastujal palume sooritada sisseastumiskatsed (vabalt valitud laulu esitamine, helide järelelaulmine, lühikeste 2-4-taktiliste meloodiakatkendi järelelaulmine, 2-4 taktiliste rütmiharjutuste järgikoputamine).

 

Aadress: Jaaniku 11, Tel: 33 23 096

Avaldus, nõusolek isikuandmete töötlemiseks, foto 3×4 ja lapse passi koopia võetakse vastu digitaalselt
e-meilile info@ahtmekk.ee või tööpäevadel 9.00- 17.00 aadresil: Jaaniku 11, tel.33 23 096

docMuusikaosakonna avaldus                                       
docNõusolek isikuandmete töötlemiseks                     

pdf  SISSEASTUMISTINGIMUSED JA KORD          Laulude näited: 

„Juba linnukesed“  
https://www.youtube.com/watch?v=3mgB3lh8e58

„Põdramaja“ 
https://www.youtube.com/watch?v=tFuArERnxXc

 

10 põhjust õppida Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonnas

1. Võimalus õppida mängima erinevatel muusikariistadel
Meie koolis õpetatakse mängima erinevaid muusikariistu. Muusikaõpe parandab ja arendab koordinasiooni, peenmotoorikat ja ruumilist mõtlemist.
2. Kaasaegne õpikeskkond
Kool on loonud kaasaegse õpikeskkonna. Viimase kolme aasta jooksul oleme soetanud palju uusi muusikainstrumente: uued klaverid, viiulid, kitarrid, akordionid, orelid, puhk- ja löökpillid, süntesaatorid ja elektrikitarrid. Klassiruumides on uus sisustus. Haridustegevuses kasutame kaasaegseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.
3. Individuaalne lähenemine õpilasele
Meil on paindlikud õppimistingimused, arvestades õpilase võimeid ja omadusi. On võimalik valida põhiõppe, vabaõppe, huviõppe või lisaõppe õppekava. Õpetame ka täiskasvanuid.
4. Huvitavad ja mitmekesised õppevälised tegevused
Ahtme Kunstide Koolis õppimise ajal esineb Teie laps kontsertidel, osaleb konkurssidel, laulab kooris, mängib ansamblis. Lapse elu muutub mitmekesisemaks ja huvitavaks.
5. Kvaliteetne distantsõpe
Pandeemia ajal korraldab meie kool distantsõpet – viime läbi veebitunde kõigis õppeainetes, kasutame Stuudiumi elektroonilist päevikut. Meie klassiruumid on varustatud Interneti-ühendusega arvutitega, mis võimaldab kasutada kombineeritud õppevormi, kus õpilane saab liituda koolis peetava tunni ülekandega.
6. Õpilaste kõrged saavutused
Meie kooli õpilased rõõmustavad oma õpetajaid ja peresid vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel saavutatud arvukate auhindadega.
Isegi pandeemia ajal osalevad meie õpilased videokonkurssidel ja saavad auhindu.
Meie kooli lõpetanud saavad jätkata muusikalist haridust Tallinna ja Tartu muusikakoolides, Tallinna ülikoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
7. Madal õppemaks
Meie koolis on madal õppemaks ning lisaks ka soodustuste ja toetuste süsteem.
8. AKK tunnid aitavad lapsel üldhariduskoolis õppeaineid paremini omandada
Laps õpib oma aega juhtima, ennast distsiplineerima. Muusikalise kuulmise arendamine aitab kaasa võõrkeelte paremale meeldejätmisele ning struktuurilise ja ruumilise mõtlemise, reaalsete objektide mõistmise arengule.
9. Kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad
Meie kooli kvalifitseeritud ja kogenud õpetajad leiavad teie lapsele individuaalse lähenemise. Meie õpetajad mitte ainult ei õpeta oma ainet, vaid arendavad ka tema silmaringi. Õpetajad on oma töös loovad, valmistades õpilasi aktiivselt ette osalemiseks erineva tasemega üritustel ja konkurssidel.
10. Muusikat õppivad lapsed õpivad üldiselt edukamalt, kui nende eakaaslased
Neil on paremini arenenud mälu ja tähelepanu – keeled on nende jaoks lihtsamalt omandatavad. Noored muusikud töötavad rühmas paremini, suhtlevad paremini igas vanuses inimestega. Muusikatunnid arendavad tahtejõudu, kannatlikkust ja töökust. Muusikaga tegelevad lapsed satuvad vähem tõenäoliselt kahtlastesse olukordadesse ja kampadesse. Muusika õppimine arendab tõsiselt juhtimisoskusi.