Ahtme Kunstide Kool võttis 2018. aastal osa projektikonkursist huvikoolidele ja noortekeskustele „Varaait vol 14“, mis oli korraldatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite toetusel.

Ahtme Kunstide Kool võttis 2018. aastal osa projektikonkursist huvikoolidele ja noortekeskustele „Varaait vol 14“, mis oli korraldatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite toetusel.

Meie kool võttis osa Varaait konkursist mitu aastat järjest, kuid see kord konkurss oli eriline.

Projekti üldeesmärgiks oli luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Sel aastal läbis projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus. Kõige olulisema muudatusena sai esitada üksnes koostöös elluviidavaid projekte, mis tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu. Prioriteediks oli formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootööasutuste ja üldhariduskoolide või kutsekoolide vahel. Projekte hindas üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid esindajad erinevatest huvialavaldkondadest ja ka noorte esindajad. Tulemusena toetati Varaait vol 14 projektikonkursiga kokku 73 projekti.

Ahtme Kunstide Kool esitas oma taotluse huvialavaldkonnas Muusika, kuhu laekus kõige rohkem taotlusi, 31 taotlust.

Meie projekt   “Nutikad lahendused huvikoolis formaal- ja mitteformaal hariduse lõimimise tõhustamiseks” oli toetatud summaga 3814 eurot. See oli kõige suurem toetuse summa, kui kunagi varem oleme saanud sellest projektikonkursist. Projekti raames oli soetatud interaktiivtahvel, 16 tahvelarvutit ja süntesaator.

Meie projekt on suunatud huvikooli ning üldhariduskoolide õpetajate koostööle, mille raames tekib lisandväärtus nii õpetajatele kui õpilastele.

Projekti  kaastaotlejad on Ahtme Gümnaasium ja Tammiku Põhikool.  Projekti eesmärgi formaal- ja mitteformaal hariduse lõimimise tõhustamise  elluviimiseks leppisime kokku teha koostööd nende koolide õpilaste ja õpetajatega.

Kõikidest projekti tegevustest võtavad osa Ahtme Kunstide Kooli, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Tammiku Põhikooli õpilased. Projekti tegevuste läbi viimine kestab 2018-19 õppeaasta jooksul.

Tänaseks päevaks on juba toimunud mitmed projektitegevused:

1) Ahtme Gümnaasiumi 8.c klassi õpilased Ellen Moisejeva (AKK kitarr, VII kl.) ja  Lora Kislenkova (AKK  klaver, VII kl.) võtsid kohustusliku loovtöö teemaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul laulu kirjutamise.

2) Ahtme Gümnaasiumi 8.C klassi õpilased Ellen Moiseeva ja Lora Kislenkova viisid läbi solfedžo tundi Ahtme Gümnaasiumi 3.b klassis. Tunni teemaks oli «Muusikaline kirjaoskus. Punkteeritud rütm». Õpilased koostasid presentatsiooni, tutvustasid õpilastele erinevaid rütme ja tunni lõpus viisid läbi viktoriini. Tunnis kasutati interaktiivseid õppevahendeid.

3) Ahtme Gümnaasiumi 9.b klassi õpilased Anastassia Tuljakova (AKK klaver lisaõpe) ja Veera Palaškova  (AKK klaver VII kl.) viisid läbi muusikaloo tundi AG 4.a klassis. Tunni teemaks oli «Muusikalised instrumendid». Tunnis kasutati interaktiivseid õppevahendeid.

4) Tammiku Põhikooli 8.b klassi õpilased Ellina Struužia (AKK klaver, VI kl.) ja Maria Gavriltšenko (AKK tšello VI kl.) viisid läbi muusika tundi Tammiku Põhikoolis 3.a klassi  õpilastele.

5) AG 9.c klassi õpilased Maria Iljitšjova (AKK klaver VII kl.) ja Darja Klimenkova (AKK viiul VJJ kl.) viisid läbi AG 6.a  klassis muusikaajaloo tundi. Tunni teema oli  «Muusika nagu kunst».

6)Ahtme Kunstide Kooli solfedžo õpetaja Olga Portnova viis läbi AG 1.b klassi õpilastele solfedžo tundi meie kooli ruumides. Tunni teemaks oli „Muusikaline kirjaoskus“. Tunnis kasutati interaktiivset tahvlit ja tahvelarvuteid.

Veel projekti tegevuste plaanis on kunstiajaloo tunnid, muusikaajaloo tunnid, solfedžo tunnid Ahtme Gümnaasiumi ja Tammiku põhikooli õpilastele ja õpetajatele ning temaatilised  loengud AG ja TPK lapsevanematele.

BOcftqdxmA4