TEADE

05.juunil 2015.a kell 13.00 MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK
PÄEVAKORD:
1. Õppetöö küsimused (võlglased).
2. Õppekava muutmine.
3. Dokumentide muutmine.
4. Osakondade 2014-15 õ a eesmärkide täitmine.
5. Jooksvad küsimused.