ÕNNITLEME!

2020. aasta novembris võttis meie kooli solfedžo ja muusikaloo õpetaja Elena Pokrovskaya osa rahvusvahelise osalusega ülevenemaalisest konkursist „Muusika. Traditsioonid. Modernsus “. Konkursi asutajad olid Rahvusvaheline keskus „Kunst ja haridus» ja Ülevenemaaline haridusajakiri “Muusika koolis”.

Konkurss toimus distantsil. Konkursile oli vaja saata muusikalisi ja loovaid, hariduslikke ja metoodilisi teoseid ja projekte – nii traditsioonilist tüüpi kui ka tänapäevaseid multimeediatehnoloogiaid kasutavaid projekte.

Elena Pokrovskaja osales nominatsioonis “Distantsõppe metoodilised projektid” ja sai vastavalt konkursi tulemustele I järgu laureaadiplomi. Õpetaja on loonud meloodiliste ja rütmiliste diktaatide õpiku muusikakoolide algklasside õpilastele iseseisvaks distantsõppeks.

Oma metoodilisi materjale kasutab õpetaja Elena Pokrovskaya ka õppetegevuses Ahtme Kunstide Kooli õpilastega.

Pokrovskaja1