KEVADNÄITUS

Meie kooli kunstiosakonna isemajandavad rühmad ja keraamikaring esitavad teile oma õppeaastat kokkuvõtva veebinäituse.

Tamara Khandeshina juhendamise all tegutses kaks isemajandavat rühma: noorimas õppisid

4–5-aastased, vanemas – 6–8-aastased kunstisõbrad.

Tunnid toimusid vastavalt programmile, mis hõlmab lastel peenmotoorika arendamist, erinevate kunstmaterjalide ja -vahenditega töötamise oskust ning teadmisi värvi ja kuju kohta.

Marina Melnik juhendas keraamikaringi, kus osales 10 last vanuses 8 – 18. Osa neist tegeleb keraamikaga selles ringis juba teist aastat, osad on aga algajad.

Meeldivaid kunstielamusi!

 

 

????????????????????????????????????