LÕIMUMINE HARIDUSES

Õppimine ei toimu vaid koolis, uusi teadmisi ja oskusi omandatakse ka huvihariduses ja -tegevuses. 26. oktoobril 2022 tutvustas vastne Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse ja noorsootöö peaspetsialist Alla Voldeks formaalhariduse ja mitteformaalõppe lõimumiskava Ahtme Kunstide Kooli ja Ahtme linnaosa põhikoolidele. Mitteformaalse õppe tihedam sidustamine formaalharidusega aitab õpilaste potentsiaalil paremini realiseeruda. Erinevates õpikeskkondades omandatud teadmiste ja oskuste väärtustamine toetab noori isikliku ja tööalase edu saavutamisel kogu nende elu jooksul. See on oluline samm liikumisel senisest paindlikuma haridussüsteemi poole, kus esikohale on seatud õppijate vajadused.
Oma ettepaneku koostööks Ahtme Kunstide Kooliga tegi Ahtme Põhikool, kellel on plaanis kevadel korraldada suurejooneline keskaja festival ja selleks on vaja ettevalmistusi, kus oleks abiks ka Ahtme Kunstide Kooli õpetajad.
27. detsembril saime kokku kolleegidega Ahtme Põhikoolist, kes tutvustasid oma keskaja festivali ideed ja me panime koos paika edasise töökava. Leppisime kokku, et Ahtme Põhikooli 7. klassi õpilased tulevad kord kuus meie kooli ja külastavad muusikaloo ja pilliõpituba ning kunstiosakonnas saavad keraamika ja klaasvitraaži tegemise algoskused, et hiljem keskaja festivalil oma loomingut näidata. Esimene lõimitud õppepäev toimuski 10. veebruaril. Kakskümmend kaks 7. klassi õpilast osalesid muusikaosakonnas keskaja muusika teemalises loengus ja plokkflöödi õpitoas ja sama palju proovis kätt keraamika ja klaasvitraaži alal kunstiosakonnas. Ahtme Põhikooli õpetajad olid meeldivalt üllatunud, et põhikooli õpilased olid sellistes mitteformaalsetes tundides väga tublid ja tegid kõike rõõmuga kaasa. Koostöö jätkub ka märtsis ja aprillis, kus kohtume lausa kaks korda kuus ja mais lõpuks toimub Ahtme linnaosa elanikele tore üritus – Keskaja festival, kus saab vaadata ja kaasa teha paljusid tolle ajastu tegevusi ja kuulata vanaaegset muusikat.
1
DSC00791