Õnnitleme!

19.02.2020 tunnustas Kohtla-Järve Linnavalitsus meie kooli solfedžoõpetajat ja koorijuhti  Olga Portnova`t aukirjaga  riigikeele propageerimise eest 2019.aastal.
Olga Portnova oli esitatud Ahtme Kunstide Kooli poolt, kui kooli kolme koori dirigent.

98% -l meie koolis õppivatest õpilastest on kodune keel vene keel.  Koorijuhi ennastsalgava töö tulemusena  õppisid kõik koorid selgeks eestikeelse repertuaari (6-7 laulu iga koor) ja osalesid XXVII laulupeol “Minu arm” 2019. aasta suvel. 

Õppeaasta jooksul õpitakse tähtpäevadeks selgeks mitu eestikeelset laulu.

Tihti tuleb õpetajal laulu sisu ja sõnade tähendust õpilastele tõlkida.

86746730 2869026983132906 6776503883851104256 N