Õppereis pealinna

50 Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilast ja õpetajat külastas 5. detsembril 2018 pealinnas Kunstimuuseumi (KUMU) ja Eesti Kunstiakadeemiat ( EKA).

Väga huvitavaks osutus KUMU külastus. Kooli pedagoogid ise viisid läbi ekskursioone kõigis näitusesaalides, pöörates õpilaste tähelepanu oma lemmik autorite töödele ja tehnikatele.

Lastele avaldasid enam muljet Konrad Mägi tööd ja kunstnike-sümbolistide tööd 20. sajandi algusest, kui kaasaegne Ready-made kunst.

Huvitav kaasaegne arhitektuur ja vana maja õhkkond Kunstiakadeemias rõhutab loomingulisust, mis õhkub kooli töökodadest. Meie õpilased märkasid,et õppeprotsess on seal üles ehitatud enesedistsipliinile ja pühendumisele. Paljud kohe otsustasid, et tulevad siia arhitektuuri või disaini erialale õppima. Meie õpilased küsisid giididelt palju küsimusi, millest oli näha tõsine huvi ja kavatsused EKAS õppida.

Reis meeldis kõigile väga ja enne kojusõitu jõudsime ka raekoja platsi jõulukuuske tervitada.

Sõit sai võimalikuks tänu riigi havuhariduse toetusele.

IMG 20181205 140334