Projektis VARAAIT vol 15 osalemine

Ahtme Kunstide Kool võttis 2019. aastal osa projektikonkursist huvikoolidele ja noortekeskustele „Varaait vol 15“, mis viidi läbi Eesti Noorsootöö Keskuse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendite toetusel.

Projekti  Varaait konkursi üldeesmärk oli luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Prioriteediks oli formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootööasutuste ja üldhariduskoolide või kutsekoolide vahel. 

Meie projekti  “Noorte loovuse arendamine läbi üldhariduskooli ja huvikooli koostöö” toetati summas 3000 eurot. Kogu projekti maksumus on üle 5000 eurot.

Projekti raames  soetati interaktiivtahvel, 22 rull-klaviatuuri,  süntesaator,  ksülofon,  3 käsikellade komplekti ja palju erinevaid rütmilisi muusikariistu.

Meie projekti eesmärgiks on huvikooli ja üldhariduskoolide õpetajate koostöö,

mille raames tekib lisandväärtus nii õpetajatele kui õpilastele.

 

Projekti  kaastaotlejad on Kohtla-Järve Ahtme Põhikool ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikool.  Projekti eesmärgi formaal- ja mitteformaal hariduse lõimimise tõhustamise  elluviimiseks leppisime kokku teha koostööd nende koolide õpilaste ja õpetajatega.

Kõikidest projekti tegevustest võtavad osa Ahtme Kunstide Kooli, Ahtme Põhikooli ja Tammiku Põhikooli õpilased. Projekti tegevused viiakse läbi 2019-2020 õppeaasta vältel.

2020 aasta alguseks on läbi viidud järgmised projektitegevused:

11. novembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna IV kursuse õpilane Jelizaveta Pavlova viis läbi tunni teemal ,,Vana Egiptus, Tutanhamoni hauakamber“ Tammiku Põhikooli 5.b klassile. Tunnis  kasutati interaktiivseid õppevahendeid.

12. novembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna IV kursuse õpilane Kristina Volmerson viis läbi tunni teemal „Michelangelo looming“ Ahtme Põhikooli 4.c klassile. Tunnis kasutati interaktiivseid õppevahendeid.

25. novembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õpilased Sjuzanna Safronova (5 klass klaver AKK, 7.b klass APK) ja Elena Vasina (5 klass viiul AKK, 7.b klass APK) viisid läbi tunni teemal „Klahvpillid“ 5a klassile. Tunnis kasutati interaktiivseid õppevahendeid.

27. novembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli õpilased Alisa Firsova (6 klass tšello AKK, 7.b klass TPK) ja Sofia Germ (6 klass. klaver AKK, 6.c klass TPK) viisid läbi tunni teemal “E.Griegi looming” 3.a klassile.  Tunnis kasutati arvutit, projektorit, rütmipille.

2. detsembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli solfedžo õpetaja Olga Portnova viis läbi Tammiku Põhikooli 2.b klassi õpilastele solfedžo tunni Tammiku Põhikooli ruumides. Tunni teemaks oli „Muusikaline kirjaoskus“. Tunnis kasutati tahvlit, tahvelarvuteid, arvutit, projektorit, rütmipille, rull-klaviatuure.   

5. detsembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli solfedžo õpetaja Olga Portnova viis läbi Ahtme Põhikooli 3.a klassi õpilastele solfedžo tunni Ahtme Põhikooli ruumides. Tunni teemaks oli „Muusikaline kirjaoskus“. Tunnis kasutati tahvlit, tahvelarvuteid, arvutit, projektorit, rütmipille, rull-klaviatuure.  

9. detsembril 2019 a. Ahtme Kunstide Kooli muusikaajaloo õpetaja Aino Šljahhina viis läbi Ahtme Põhikooli 9.klassi õpilastele tunni Ahtme Põhikooli ruumides.

Tunni teemaks oli „Jazz Rock ja rockooper“.   Tunnis kasutati arvutit, projektorit ja  tahvelarvuteid.

 

Projekti tegevuste plaanis on veel kunstiajaloo tunnid, muusikaajaloo tunnid, solfedžo tunnid Ahtme Põhikooli ja Tammiku Põhikooli õpilastele ja õpetajatele, töötoad Ahtme Kunstide Kooli õpetajatele ning temaatilised  loengud Ahtme Põhikooli ja Tammiku Põhikooli lapsevanematele. 

 

Ahtme Kunstide Kool osaleb projektis Varaait alates 2008 aastast. Projektis osalemise aastatel täienes  kooli materiaalne baas kaasaegsete  õppevahenditega.

QIkzruEwWIk