PÜHITSEMINE

Meie kooli traditsiooniline uute õpilaste pühitsemine toimus 14. novembril kunstiosakonnas ja 15. novembril muusikaosakonnas.
Kunstiosakonna esmakursuslaste nimed loeti pidulikult ette ja anti üle kingitused. Pidu jätkus ühise loovtööga koos IV kursuse õpilastega.
Selle lühikese aja, 2,5 kuuga õppisid muusikaosakonna 1a klassi lapsed ära kolm toredat eesti keelset laulu ja luuletused, mida esitati õpetaja Olga Portnova juhendamisel ka publikule, kelle seas oli palju vanemaid ja vanavanemaid. Klaveril saatis neid Svetlana Nikitina. Viiuliansambils esinesid koos õpetaja Olga Mustoneniga 1a klassi õpilased – Bogdan Popkov ja Angelina Vainola, akordionil esines Sten Martin Silde (õpetaja Larissa Kaznatšejeva).
Peo juhtideks olid muusikaosakonna 7. klassi õpilased, kes tutvustasid oma eriala pille ning esitasid lastele mõistatusi muusikariistade ja solfedžo teemal.
Koos vanematega loeti ette vanne ja peale direktori õnnitlusi said lapsed kooli poolt kingituse – mapi nootide jaoks, maiustuse ja helkuri, et koolitee oleks turvalisem.
Soovime uutele õpilastele indu ja jõudu koolitee lõpuni!
.
402615967 3673971436216278 5197234662174542508 N