TEADE

Lugupeetud isemajandavate rühmade lastevanemad!
02.märtsil 2016.a ei toimu isemajandavate 4-5.aastaste ja 6-8.aastaste rühmade muusikatunde, kuna õpetaja on konkursil.25