2008. a jaanuaris toimus Ida-Virumaa mudilaskooride konkurss-festival Jõhvi Mihkli kirikus. Festivalist võtsid osa Kohtla-Järve, Jõhvi ja Narva huvikoolide koorid.
Sel aastal korraldasime mudilaskooride konkurss-festivali Kohtla-Järve Kultuurikeskuses, kuhu olid oodatud üldharidus- ja huvikoolide mudilaskoorid kogu Ida-Virumaalt. Mudilaskoorid võistlesid kahes kategoorias: A-kategooria – huvikoolide koorid, B-kategooria – üldhariduslike koolide koorid.
Iga koor esitas kava, milles oli kohustuslik lugu XXV Laulupeo mudilaskooride repertuaarist ja laul vabal valikul. Kooride esinemisi hindas kolmeliikmeline žürii, mille koosesisus olid tunnustatud pedagoogid ja koorijuhid. Ühislaulmiseks oli välja valitud Kadri Hundi laul „Üksteist peab hoidma“ Külalisesinejaks oli ETV Mudilaskoor.

Õnnitleme Ahtme Kunstide Kooli mudikaskoori võidu puhul I Ida-Virumaa Mudilaskooride konkursi-festivalil
GRAN-PRIX ja I PREEMIA
Parim dirigent- Olga Portnova
Parim saateansambel:
Dana Kazakova (klaver)
Eduard Kaiva (bongo)
Larissa Kaznatšejeva (akordion)