KONKURSI ŽÜRII:

Aala Gitt

– Sillamäe Muuseumi direktor
– Grupi “Aprill” juhendaja ja liige
– Kunstinäituste ja ürituste organisaator

“Üllatas Venemaa noorte kunstnikke akadeemiline kool. See on väga oluline: esiteks akadeemiline, siis vabadus. Meil Eestis on viimasel ajal just vastupidine lähenemine õpetamisele: esiteks vabaduse kirjelduse idee ja siis kui vajalik akadeemilisus. Seoses sellega on tööd väga erinevad nii värvides, vabaduses kui ka kompositsioonis. Ja see on imeline!”

Gennady Kurlenkov

– Narva Kunstikooli direktor
– Kunstnik, Eesti Maalikunstnike Liidu liige

“Inimene kogeb elu jooksul erinevaid emotsioone. Emotsioonide üleelamine aitab meil elust aru saada ja eristada head halvast ning aitab hallata emotsioone. Konkursil osalejate tööd sisaldavad endas inimeste mitmesuguseid emotsioone, mis on hästi nähtavad erinevate maalide ja graafika tehnikates. Soovin kõigile osalejatele edu!”
Aarne Hanny

– MTÜ Kohtla-Järve Kunstnike ühenduse juhatuse esimees
– Kohtla-Järve Kunstide Kooli kunstiosakonna juhataja
– Eesti Kunstikoolide Esinduskogu liige

“Eri piirkondadest ja koolidest konkursile saabunud tööd omasid kõik omapära. Näiteks Venemaalt saabunud võistlustööd olid tunduvalt akadeemilisema maalikäsitlusega, kui Eesti õpilaste tööd. Žürii hindas eelkõige töödes olevat emotsiooni, eripära ja eneseväljendust.”