Rahvusvaheline projekt “Positiivsed vibratsioonid”
Poola, Zelena Gura linn

23.-30.juunil 2008.aastal võtsid kuusteist Ahtme Kunstide Kooli õpilast ja viis õpetajat osa Eesti-Poola Rahvusvahelisest projektist “Positiivsed vibratsioonid”, mis toimus Poolas Zelena Gura linnas. Projekti eesmärgiks oli ühine loominguline tegevus, kogemuste vahetamine, vastastikuse lugupidamise ja tolerantsuse kasvatamine ning sõprussidemete loomine eri rahvuste vahel.
Tutvustati eesti ajalugu, kultuuri ja kaasaegset elu. Ahtme Kunstide Kooli õpilased ja õpetajad said selgeks põhilised poolakeelsed sõnad ning õpetasid poolakatele eesti keelt.
Projekti raames toimus rahvusvaheline Kultuurifestival, kus esinesid meie kooli rahvamuusika ansambel “Vikerkaar” ja jazzband “BAND AKK”. Väga ilmekalt kõlasid rahvaviisid “Vikerkaare” esituses ning erilist huvi tunti eesti rahvapillide: jaurami ja parmupilli vastu. Festivaali raames toimus ka Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilastööde näitus. Projekti lõppedes joonistati kõigi osavõtjate osavõtul ühine maal õlivärvidega.
Projekt õnnestus, saadi palju positiivseid emotsioone ja uusi ideid kooli ja linna kultuurielu rikastamiseks. Püsima on jäänud sõprussidemed.